Thống kê XS Mega 6/45 - Thống kê KQ Vietlott Mega 645 chính xác nhất

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Mega từ 17/03/2024 đến 16/04/2024
14
5.13% 4 lần
29
5.13% 4 lần
42
5.13% 4 lần
45
5.13% 4 lần
05
3.85% 3 lần
17
3.85% 3 lần
22
3.85% 3 lần
26
3.85% 3 lần
06
3.85% 3 lần
34
3.85% 3 lần
35
3.85% 3 lần
07
3.85% 3 lần
11
3.85% 3 lần
28
2.56% 2 lần
03
2.56% 2 lần
30
2.56% 2 lần
18
2.56% 2 lần
12
2.56% 2 lần
40
2.56% 2 lần
24
2.56% 2 lần
43
2.56% 2 lần
01
2.56% 2 lần
15
1.28% 1 lần
16
1.28% 1 lần
10
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
32
1.28% 1 lần
33
1.28% 1 lần
04
1.28% 1 lần
20
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
37
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
02
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
13
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
44
1.28% 1 lần
08
1.28% 1 lần
09
0% 0 lần
21
0% 0 lần
19
0% 0 lần
27
0% 0 lần
23
0% 0 lần
39
0% 0 lần