Xổ số Vietlott 3D Pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay - XS Max 3D Pro

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 13/07/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 744 801 2 tỷ
Phụ ĐB 744 801 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
420 054 771 455
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
535 056 681
130 305 112
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
043 557 817 115
540 173 398 281
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 11/07/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 412 171 2 tỷ
Phụ ĐB 412 171 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
688 954 294 084
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
914 631 253
308 468 244
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
967 557 823 190
832 444 450 940
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 09/07/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 722 042 2 tỷ
Phụ ĐB 722 042 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
134 223 558 822
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
151 833 371
252 251 522
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
170 260 212 286
766 951 637 251
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 06/07/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 396 057 2 tỷ
Phụ ĐB 396 057 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
116 103 359 793
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
438 145 645
997 590 358
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
170 038 616 211
434 737 570 860
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 04/07/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 492 974 2 tỷ
Phụ ĐB 492 974 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
759 429 280 627
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
770 043 714
542 941 503
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
979 277 356 013
828 129 816 691
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 02/07/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 073 852 2 tỷ
Phụ ĐB 073 852 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
825 423 308 820
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
002 784 430
445 193 030
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
280 757 126 999
771 276 064 436
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 29/06/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 620 355 2 tỷ
Phụ ĐB 620 355 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
656 861 863 144
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
607 030 412
450 769 580
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
604 693 386 216
302 271 568 872
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 27/06/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 200 120 2 tỷ
Phụ ĐB 200 120 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
247 118 237 342
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
317 159 523
393 409 207
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
070 216 648 162
154 351 549 424
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 25/06/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 396 215 2 tỷ
Phụ ĐB 396 215 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
641 820 735 729
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
058 180 443
738 936 251
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
160 156 003 858
812 302 166 123
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 22/06/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 960 537 2 tỷ
Phụ ĐB 960 537 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
981 309 338 112
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
572 489 313
946 155 117
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
768 881 827 592
279 123 446 076
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Vietlott 3D Pro được Công ty Xổ số điện toán Vietlott chính thức ra mắt vào ngày 13/9/2021. Xổ số Max 3D Pro quay số mở thưởng vào khung giờ quen thuộc là 18h00 các ngày thứ 3, 5 và 7 hàng tuần trực tiếp từ trường quay.

Người chơi tự chọn dãy số của mình hoặc có thể nhờ hệ thống máy tính chọn ngẫu nhiên. Người chơi Xổ số Max3D Pro có thể chọn hai bộ ba số từ tập hợp số 000 đến số 999 để kết hợp thành một dãy số tham gia dự thưởng. Giá trị cho 1 lần dự thưởng của người chơi chính xác là 10.000 VNĐ.

Cách chọn số Max 3D Pro hiệu quả gồm có:

- Mức cơ bản: Người chơi dự thưởng với hai bộ ba số.

Ví dụ: 2 bộ 3 số là 123 và 456; bên trong đó, 123 là bộ 3 số đầu, 456 là bộ 3 số sau.

- Bao bộ 3 số: Cách chơi thì sẽ giống với cách chơi mức cơ bản nhưng các con số trong hai bộ số được đảo lại với nhau để tăng cơ hội trúng giải cho người tham gia.

Ví dụ dễ hiểu: Nếu người chơi chọn bộ 3 số đầu là 123 sẽ được tự động đảo thành các bộ số tương tự là: 132, 231, 213, 321, 312 và nếu chọn bộ 3 số sau là 456 thì sẽ được tự động đảo thành các bộ số tương tự là: 465, 564, 546, 654, 645. Cách kết hợp đặc biệt này sẽ không thay đổi vị trí của bộ 3 số đầu và bộ 3 số sau đồng thời ngẫu nhiên tạo ra được 36 bộ số khác nhau, giúp tăng cơ hội trúng giải cho người chơi dự thưởng.

- Bao thầu nhiều bộ 3 số: Với thể loại này cách chơi như thế thì người chơi có thể chọn từ 3 đến 20 bộ ba số để tham gia dự thưởng. Hệ thống sẽ ramdom tạo ra tất cả các cách kết hợp 2 bộ 3 số trong số các bộ mà người chơi đã lựa chọn trước đó.

Cơ cấu giá trị giải thưởng Max 3D Pro của XS Vietlott bao gồm 8 hạng mục giải thưởng là: giải đặc biệt, giải phụ đặc biệt, giải 1, giải 2, giải 3, giải 4, giải 5 và giải 6. Người chơi có thể cùng lúc trúng liên tục nhiều giải khác nhau và sẽ được Công ty trả thưởng đầy đủ minh bạch các giá trị giải thưởng đã trúng.

Mặt khác, người tham gia dự thưởng có thể chơi với nhiều bộ số khác nhau. Giải thưởng cao nhất có giá trị lên đến là 2 tỷ đồng cho mỗi 10.000 đồng/bộ số. Người chơi có thể có cơ hội trúng được giải đặc biệt với tổng trị giá lên đến 30 tỷ đồng cùng nhiều giải phụ khác nhau.

Tuy nhiên, với mỗi kỳ quay số mở thưởng sẽ cho ra kết quả của 20 bộ 3 số từ giải đặc biệt đến giải 3 thì cơ cấu giải thưởng còn bổ sung thêm các giải như: giải phụ ĐB, giải 4, giải 5 và giải 6, nhằm tăng tính hấp dẫn của trò chơi xổ số tự chọn này.

Công ty TNHH MTV XSDT Việt Nam (Vietlott)

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà CornerStone - 16 Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - thủ đô Hà Nội

Tel: 04.62.686.818 - Fax: 04.62.686.800

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 93-95, đường Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.38.212.629

Tổng đài chăm sóc khách hàng trực tuyến (Hotline): 1900.55.68.68

Xem thêm kết quả xổ số kiến thiết khác nhanh nhất XS tại XOSO79 !