Xổ số Vietlott 3D Pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay - XS Max 3D Pro

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 13/04/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 105 460 2 tỷ
Phụ ĐB 105 460 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
358 325 624 888
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
977 340 489
725 564 824
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
775 719 811 861
293 899 418 419
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 11/04/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 749 303 2 tỷ
Phụ ĐB 749 303 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
563 345 453 977
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
539 204 881
200 785 505
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
298 891 563 792
624 928 175 327
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 09/04/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 710 627 2 tỷ
Phụ ĐB 710 627 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
243 168 991 275
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
323 275 564
576 526 931
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
398 428 838 817
504 861 722 472
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 06/04/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 205 180 2 tỷ
Phụ ĐB 205 180 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
432 780 281 390
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
259 572 661
694 018 318
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
238 831 873 457
229 473 903 771
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 04/04/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 559 957 2 tỷ
Phụ ĐB 559 957 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
444 770 161 733
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
968 428 607
758 314 553
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
246 074 922 871
072 413 475 452
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 02/04/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 011 101 2 tỷ
Phụ ĐB 011 101 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
611 316 333 989
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
729 802 652
798 618 332
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
133 522 852 327
083 526 842 668
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 30/03/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 066 116 2 tỷ
Phụ ĐB 066 116 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
591 624 129 348
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
594 223 245
265 097 917
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
422 713 120 776
685 363 456 282
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 28/03/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 049 643 2 tỷ
Phụ ĐB 049 643 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
417 140 976 247
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
529 178 671
239 086 527
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
581 668 752 687
888 766 016 056
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 26/03/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 574 114 2 tỷ
Phụ ĐB 574 114 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
848 576 211 911
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
809 736 246
867 501 881
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
823 279 195 226
525 086 116 488
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 23/03/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 473 482 2 tỷ
Phụ ĐB 473 482 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
730 126 212 473
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
888 213 093
152 182 729
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
978 219 332 445
489 802 856 844
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Vietlott 3D Pro được Công ty Xổ số điện toán Vietlott chính thức ra mắt vào ngày 13/9/2021. Xổ số Max 3D Pro quay số mở thưởng vào khung giờ quen thuộc là 18h00 các ngày thứ 3, 5 và 7 hàng tuần trực tiếp từ trường quay.

Người chơi tự chọn dãy số của mình hoặc có thể nhờ hệ thống máy tính chọn ngẫu nhiên. Người chơi Xổ số Max3D Pro có thể chọn hai bộ ba số từ tập hợp số 000 đến số 999 để kết hợp thành một dãy số tham gia dự thưởng. Giá trị cho 1 lần dự thưởng của người chơi chính xác là 10.000 VNĐ.

Cách chọn số Max 3D Pro hiệu quả gồm có:

- Mức cơ bản: Người chơi dự thưởng với hai bộ ba số.

Ví dụ: 2 bộ 3 số là 123 và 456; bên trong đó, 123 là bộ 3 số đầu, 456 là bộ 3 số sau.

- Bao bộ 3 số: Cách chơi thì sẽ giống với cách chơi mức cơ bản nhưng các con số trong hai bộ số được đảo lại với nhau để tăng cơ hội trúng giải cho người tham gia.

Ví dụ dễ hiểu: Nếu người chơi chọn bộ 3 số đầu là 123 sẽ được tự động đảo thành các bộ số tương tự là: 132, 231, 213, 321, 312 và nếu chọn bộ 3 số sau là 456 thì sẽ được tự động đảo thành các bộ số tương tự là: 465, 564, 546, 654, 645. Cách kết hợp đặc biệt này sẽ không thay đổi vị trí của bộ 3 số đầu và bộ 3 số sau đồng thời ngẫu nhiên tạo ra được 36 bộ số khác nhau, giúp tăng cơ hội trúng giải cho người chơi dự thưởng.

- Bao thầu nhiều bộ 3 số: Với thể loại này cách chơi như thế thì người chơi có thể chọn từ 3 đến 20 bộ ba số để tham gia dự thưởng. Hệ thống sẽ ramdom tạo ra tất cả các cách kết hợp 2 bộ 3 số trong số các bộ mà người chơi đã lựa chọn trước đó.

Cơ cấu giá trị giải thưởng Max 3D Pro của XS Vietlott bao gồm 8 hạng mục giải thưởng là: giải đặc biệt, giải phụ đặc biệt, giải 1, giải 2, giải 3, giải 4, giải 5 và giải 6. Người chơi có thể cùng lúc trúng liên tục nhiều giải khác nhau và sẽ được Công ty trả thưởng đầy đủ minh bạch các giá trị giải thưởng đã trúng.

Mặt khác, người tham gia dự thưởng có thể chơi với nhiều bộ số khác nhau. Giải thưởng cao nhất có giá trị lên đến là 2 tỷ đồng cho mỗi 10.000 đồng/bộ số. Người chơi có thể có cơ hội trúng được giải đặc biệt với tổng trị giá lên đến 30 tỷ đồng cùng nhiều giải phụ khác nhau.

Tuy nhiên, với mỗi kỳ quay số mở thưởng sẽ cho ra kết quả của 20 bộ 3 số từ giải đặc biệt đến giải 3 thì cơ cấu giải thưởng còn bổ sung thêm các giải như: giải phụ ĐB, giải 4, giải 5 và giải 6, nhằm tăng tính hấp dẫn của trò chơi xổ số tự chọn này.

Công ty TNHH MTV XSDT Việt Nam (Vietlott)

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà CornerStone - 16 Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - thủ đô Hà Nội

Tel: 04.62.686.818 - Fax: 04.62.686.800

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 93-95, đường Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.38.212.629

Tổng đài chăm sóc khách hàng trực tuyến (Hotline): 1900.55.68.68

Xem thêm kết quả xổ số kiến thiết khác nhanh nhất XS tại XOSO79 !